د وینې نارنج

  • Blood Orange

    د وینې نارنج

    د یخنګ د وینې نارنج ورو زرد ، نري ، نرم او بډایه رسالي ، د وینې سره سور ، معتدله خوږ او جوس دی. دا د خپل ځانګړي ژور سور لکه د وینې او تغذیې لپاره مشهور دی.