مندته

  • Apricot

    مندته

    تازه سره زردالو د هغوی د نرمې او خوږ خوند له امله د هیبي ولایت د باډینګ ښار څخه دی.